Přednášky první pomoci a lezení na stěně

V minulém roce se nám podařilo získat dotaci v rámci projektu Mladý sportovec. Projekt vyhlásilo v Sdružení sportovích svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu. Projekt je zaměřený na rozvoj sprotovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže.

Prostředky z projektu jsme využili na návštěvu lanového centra v rámci VT na Ahojce na podzim 2016. Dále jsme v rámci tohoto projektu pro naše členy připravili přednášky první pomoci a lezení na horolezecké stěně pod odborným vedením. Tato akce bude probíhat pro družstva od předžáků po dorostence v rámci pátečních tréninků během května a června.

Přednášky první pomoci budou vedeny paní Markétou Mandlovou. Lezení je garantováno trenérem přípravky Petrem Kubišem, který působí jako záchranář a má odbornou akreditaci přímo na horolezeckou stěnu ve vojenském objektu ve Svojsíkově ulici.