Jsme oddíl běžeckého lyžování TJ Dukla Liberec. Naším cílem je nejen vychovat běžce na lyžích, ale vést zejména děti ke sportu, pohybu jako takovému, všestrannosti a v neposlední řadě také ke smyslu pro fair play a teamové spolupráci.

Jsme členem Svazu lyžařů České republiky
Pokračovatel sportovního klubu SKI LIBEREC
Zájmové sdružení občanů České republiky
Organizace nezávislá na politických stranách
Vytváříme podmínky pro své členy v oblasti lyžování
Uznáváme národní pravidla Svazu lyžařů České republiky
Uznáváme pravidla mezinárodní lyžařské federace FIS
Připravujeme členy ke zvládnutí lyžařského sportu
Organizujeme a zajišťujeme sportovní výuku a výcvik členů
Posilujeme všestrannou sportovní dovednost a kondici členů
Pečujeme o odbornou a mravní výchovu členů
Dbáme občanské morálky, důstojnosti, cti a zásad fair play
Vedeme členy k dodržování zdravotních zásad
Připravujeme členy k účasti na sportovních soutěžích
Pořádáme a organizujeme tréninky, soustředění, sportovní akce
Rozvíjíme znalosti trenérů a ostatních činovníků
Propagujeme lyžařský sport a oddíl na veřejnosti
Budujeme, provozujeme a udržujeme sportovní zařízení>
Šetříme a chráníme majetek a prostředky oddílu

Kde trénujeme

LESNÍ KOUPALIŠTĚ
Tradičním tréninkovým prostorem je Lesní koupaliště v Lidových sadech. Dostupnost je z konečné tramvaje č. 1, 2  a 3, ze zastavky LIDOVÉ SADY. Od ní je LK vzdálené asi 1 km (15′pomalé chůze) .
Okolí Lesního koupaliště nám nabízí ideální podmínky pro běžeckou a herní přípravu. Nejznámějšími jsou testové okruhy na 800 m a 1500 m.


 

AREÁL VESEC
Vesecký arál po MS 2009 nám nabízí vyjímečné podmínky nejen pro trénink na kolečkových lyžích, ale i pro běh, hry a cyklistiku. Ski areál Vesec je pro pěší dostupný od zastávky Vesec u střediska (bus 13, 24, 26). Příjezd autem je možný z kruhového objezdu z Vesce (u střediska) až k tratím a to na velké záchytné parkoviště. Příjezd na stadion je možný v době tréninku Dukly, jinak je tam zákaz vjezdu.


 

BEDŘICHOV
Lyžařské středisko s ideálními podmínkami pro běžecké lyžování.