ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2017 - žákovské kategorie

23.10.2017 11:23

Informace k zimnímu soustředění pro předžáky, ml. a st. žáky.

Podmínky účasti:

Trenérská rada schválila níže uvedené podmínky účasti na zimním soustředění. Prosíme vás o pochopení a respektování.

-  Účast pouze po celou dobu trvání soustředění

- Z uhrazené částky za soustředění se odečítají pouze nemoci

- Přihláška a platba bude provedena v určeném termínu

- Návštěvy dětí během soustředění nejsou povoleny

Místo:

Horní Mísečky, v pensionu Horské Zátiší - www.horskezatisi.cz/

Termín:

Termín: 9.12. - 17.12.2017

Cena:

předžáci, ml. a st. žáci 4 400,-Kč

Níže uvedené děti mají díky nemocem během soustředění kredit u oddílu. Zaplatí tedy částku uvedenou ve sloupečku patba Mísečky 2017.

(cena nezahrnuje náklady na trenéry, zpáteční dopravu autobusem a servis lyží, které v plné výši hradí oddíl). 

Kredit - nemoci      
  Mísečky 2016 Vesec 2017 Platba Mísečky 2017
Eduard Habán 2 300 Kč   2 100 Kč
Oliver Habán 1 900 Kč   2 500 Kč
Nicolas Flemr   2 100 Kč 2 300 Kč
Norika Nebusová   700 Kč 3 700 Kč
Alenka Kostková   700 Kč 3 700 Kč
Nela Půbalová   700 Kč 3 700 Kč
Kryštof Hess   1 050 Kč 3 350 Kč
Marie Šírová   2 100 Kč 2 300 Kč

 

Přihláška:

přihlášku v levém sloupci prosím vyplňte a odešlete nejpozději do středy 8.11.2017 do 12:00 hod. Po tomto datu budou přihlášky ukončeny!

 

Platba:

 Platbu za celé soustředění proveďte, prosím, do  18.11.2017 na bankovní účet oddílu 172754781/0300. Nezapomeňte napsat v.s. vašeho dítěte a do poznámky napište „zimní soustředění“. V případě neuhrazení  bude považována přihláška za neplatnou!