Závod Boží Dar

29.01.2018 15:49

Platba za ubytování na závodech Boží Dar - 1.150,- Kč na účet Dukla - VŠICHNI !