Vracení materiálu - pátek 18:00 až 20:00 DUKLA

10.05.2018 16:01

V pátek 11.5. v 18:00 se bude vracet materiál na Dukle ve skladu. Lyže přineste čisté a naparafínované. Čisté znamená i shora.