Salomon Cross Cup 2013

19.09.2013 18:34

Pohár KSL Libereckého kraje v přespolních bězích
Vypisuje : KSL Libereckého kraje ÚBD
Technické uspořádání : Lyžařské kluby SLČR
Pohárové závody :
1. 7.9. CSKV Vysoké n. J.
2. 15.9. TJSE Semily
3. 21.9. SKIJ Jilemnice
4. 28.9. JIJD Josefův Důl
5. 6.10. SOVH Bohdalovice
6. 13.10. SWSL Lučany
7. 19.10. DULI Vesec - VYHLÁŠENÍ

Kategorie : nejmladší žactvo 2005 a 2004
mladší žactvo 2002 a 2003
starší žactvo 2000 a 2001
Další kategorie vypsané v rámci závodu nejsou pohárové.
Doporučení pro žákovské kategorie zařadit i ročníky 2006, 2007, 2008 a mladší.
Bodování : 26-22-19-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů.
Bodovaní závodníci 1. - 20. místo. Každému závodníkovi se započítává maximálně 5 závodů
(ročníku 00 se započtou 4 závody - v době testů STP (6.10.) není závod pro r. 00 pohárový).
Při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje další (nezapočítaný) závod a dále se
přihlíží k lepšímu vzájemnému umístění.
Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů : Vyhlašuje se podle ročníku narození, stejně tak
musí být zpracovány i výsledky.

 

Ceny: první tři závodníci v celkovém pořadí poháru obdrží pohár + diplom. V případě zajištění
věcných cen - budou předány pouze přítomným závodníkům. Zastupitelnost není možná.
Startovné: max. 10,- Kč žactvo, 20,- Kč dorost, 30,- Kč dospělí
Při překročení výše startovného nebude vyplacen příspěvek.

 

Propozice a výsledky všech závodů zasílat na adresu :
k odsouhlasení I. Roubíčkové roubickovasport@seznam.cz,
pro vyvěšení roubickovasport@seznam.cz, výsledky budou na stránkách SLČR – Liberecký
kraj https://www.czech-ski.cz/kraj-L-dokumenty
pro zpracování poháru KSL LK panu Kozlovskému na – josef.k@josefuvdul.cz,
Propozice rozesílat 10 -14 dní před konáním závodu a výsledky do dvou dnů po uspořádání,
aby mohly být zpracovány do průběžných výsledků poháru.
Při nedodržení výše uvedených pokynů, může být krácen finanční příspěvek na závod.
27.4.2013 Josef Kozlovský – komisař poháru a Iveta Roubíčková – předseda KSL LK ÚBD