LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - žákovské kategorie

01.03.2017 09:44

Informace k letnímu soustředění pro přípravku, předžáky, ml. a st. žáky.

Podmínky účasti:

Trenérská rada schválila níže uvedené podmínky účasti na letním soustředění. Prosíme vás o pochopení a respektování.

-  Účast pouze po celou dobu trvání soustředění

- Přihláška a platba bude provedena v určeném termínu

- Návštěvy dětí během soustředění nejsou povoleny

Místo:

Rekreační areál Vesec (cca 10 km od Turnova, pod Kozákovem)

Termín:

předžáci, ml. a st. žáci od 20.8. - 27.8.2017

přípravka od 24.8. - 27. 8. 2017

 

Cena:

přípravka 1300,- Kč

předžáci, ml. a st. žáci 3000,-

 

Přihláška:

přihlášku v levém sloupci prosím vyplňte a odešlete nejpozději do 30.4.2017. Po tomto datu budou přihlášky ukončeny!

 

Platba:

 Platbu za celé soustředění proveďte, prosím, do  31.5.2017 na bankovní účet oddílu 172754781/0300. Nezapomeňte napsat v.s. vašeho dítěte a do poznámky napište „letní soustředění“. V případě neuhrazení  bude považována přihláška za neplatnou!

 

V případě nejasností a dalších informací se obraťte na trenéra vaší tréninkové skupiny.