LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2016

08.03.2016 19:49

Informace k letnímu soustředění pro předžáky, ml. a st. žáky.

 

Místo:

Rekreační areál Vesec (cca 10 km od Turnova, pod Kozákovem)

 

Termín:

předžáci, ml. a st. žáci od 20.8. - 28.8.2016

přípravka od 21.8. - 24. 8. 2016

 

Cena:

přípravka 1300,- Kč

předžáci, ml. a st. žáci 3400,-

 

Přihláška:

přihlášku v pravém sloupci prosím vyplňte a odešlete nejpozději do 17.4.2016. Po tomto datu budou přihlášky ukončeny!

 

Platba:

zálohu ve výši 2000,- Kč (přípravka 1000,- Kč) uhraďte prosím do termínu ukončení přihlášek (15.4.2015) na bankovní účet oddílu. Nezapomeňte napsat v.s. vašeho dítěte a do poznámky napište „letní soustředění“. Doplatek uhraďte do 15.5.2016. V případě neuhrazení zálohy a doplatku bude považována přihláška za neplatnou!

 

V případě nejasností a dalších informací se obraťte na trenéra vaší tréninkové skupiny.